Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Fjärilseffekt eller kaosteori?

”En kines äter en fladdermus i Wuhan och ett halvår senare åker jag inte till Almedalen för första gången på många år”, skrev en vän till mig på Facebook. Han kallade det för kaosteori i praktiken. De exakta orsakssambanden lämnar jag åt forskare att utröna. Faktum kvarstår att politikerveckan i Visby är inställd liksom så mycket annat denna sommar. Alla vet varför.

Anders malmstenAktuellt

Famna och Forums yttrar sig gemensamt om Idéburen välfärd

Att införa en definition av vilka som är idéburna aktörer skulle gagna sektorns tillväxt och utveckling och bidra till en starkare idéburen sektor. Det anser Famna och Forum i sitt gemensamma remissvar på utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56), som den särskilde utredaren Samuel Engblom presenterade för civilministern i december 2019.

Anders malmstenAktuellt

Ny rapport till regeringen: Gåvomatchning och jobb i den idéburna sektorn kan bidra till Sveriges återstart

Civilsamhället vill bidra till Sveriges utveckling efter coronakrisen. Därför presenterar Forum, Giva Sverige och Famna två konkreta åtgärder för kulturminister Amanda Lind, ansvarig för civilsamhällesfrågorna i regeringen, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och finansmarknadsminister Per Bolund: satsa på civilsamhället som arbetsmarknadsåtgärd och matcha gåvor från allmänheten.

Anders malmstenAktuellt

Idéburen välfärd i medierna

Famnas arbete tillsammans med Giva Sverige och Forum för att uppmärksamma hur civilsamhället drabbas av krisen, har resulterat i genomslag i medierna.

Åsa GunnarssonAktuellt

TRS erbjuder omställningsstöd

Den som är tidsbegränsat anställd hos till exempel en idrottsförening, folkhögskola, biståndsorganisation eller kristen organisation och har sagts upp eller riskerar att bli kan få stöd av Trygghetsrådet TRS. Omställningsstödet ska sökas senast ett år efter anställningen avslutades.

Åsa GunnarssonAktuellt

ATIM byter namn

Famna-medlemmen ATIM Kvinno- och Ungdomsjour i Malmö satsar på den snabbväxande Ungdomsjouren och delar samtidigt verksamheten i två delar. I samband med detta får verksamheten också nya namn – Kvinnojouren Öresund samt Ungdomsjouren Öresund.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Historiska årsmöten och en fysisk flytt

När vi ser tillbaka på våren 2020 kommer vi att betrakta en omtumlande tid. Några av oss har vänner och släktingar som drabbats av covid19. Många av oss har jobbat mer än någonsin, med akut krishantering, vård och social omsorg i pandemins spår. Åtskilliga av oss har lärt oss nya sätt att mötas – på distans med nya IT-verktyg. Säkert ingen kommer att tänka att våren 2020 var ungefär som alla andra vårar.