Åsa GunnarssonAktuellt

TRS erbjuder omställningsstöd

Den som är tidsbegränsat anställd hos till exempel en idrottsförening, folkhögskola, biståndsorganisation eller kristen organisation och har sagts upp eller riskerar att bli kan få stöd av Trygghetsrådet TRS. Omställningsstödet ska sökas senast ett år efter anställningen avslutades.