Anders malmstenAktuellt

Famna på DN Debatt: ”Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt”

”Coronakrisen har visat på en rad brister som vi behöver tackla gemensamt – idag startar vi därför arbetet med att utveckla ett nytt samhällskontrakt.” Det skriver företrädare för fem paraplyorganisationer inom civilsamhället – Famna, Giva Sverige, Forum, Idea och Arbetsgivarföreningen KFO – i dag på DN Debatt. De står bakom Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, förkortat Nysta.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

På grund av coronapandemin: ”Ligg på kommuner och regioner att söka statsbidrag”

Famna och Vårdföretagarna har nyligen skrivit till landets alla kommuner och regioner för att påpeka att de kan och bör söka de statsbidrag som regering och riksdag ställt till förfogande med anledning av coronapandemin. Och då även inkludera idéburna och privata aktörers merkostnader i sin ansökan. Alla idéburna vård- och omsorgsaktörer som har LOU-avtal med kommuner eller regioner eller utför vård och social omsorg i LOV-system uppmanas också att stöta på de kommuner och regioner där de är verksamma så att de uppmärksammar denna möjlighet.