Åsa GunnarssonAktuellt

Famna med flera kräver snabba initiativ av regeringen

Famna, Giva Sverige, Forum och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) anser i ett gemensamt remissvar att regeringen för ensidigt har avsatt ekonomiskt stöd för kultur och idrott i sina åtgärder för att hantera pandemin.

Åsa GunnarssonGeneralsekreterarens blogg

Oförutsägbar höst eller mer av samma?

Krisarbetet fortsätter. Visserligen har virusspridningen avtagit och antalet sjuka minskat till för vården hanterbara nivåer, men hanteringen av krisstöd och regelverk kring coronan fick upp Famnas kanslipersonal på tå direkt efter semestern.

Anders malmstenAktuellt

DN Debatt – startskott för Nysta

”Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt” var rubriken på en DN Debatt-artikel den 9 juli som undertecknades av företrädare för fem paraplyorganisationer inom civilsamhället – Famna, Giva Sverige, Forum, Idea och Arbetsgivarföreningen KFO. Organisationerna står bakom Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, förkortat Nysta.

Åsa GunnarssonAktuellt

Idéburen välfärd i medierna

Civilsamhället har synts och hörts under sommaren i både debattartiklar och radioinslag. Ta del av några av artiklarna och inslagen här.

Åsa GunnarssonAktuellt

SKR-möten om LSS, äldreomsorg och covid-19

Famna har regelbundna möten med Sveriges Kommuner och Landsting om LSS och covid-19. Från och med hösten inkluderar dessa även frågor om äldreomsorg. Famna har önskat att få ta med medlemmar i mötena, vilket nu har fått grönt ljus.

Åsa GunnarssonMöten och arrangemang

Seminarium om pandemin och kvinnorörelsen

”Kvinnor räddar liv – kvinnorörelsens betydelse under pandemin” är rubriken på det livesända seminarium som Unizon arrangerar den 25 augusti. Representanter för politiska partier och FN diskuterar kvinnorörelsens betydelse före, under och efter pandemin.