Åsa GunnarssonGeneralsekreterarens blogg

Ljus i novembermörkret

Den andra vågen är över oss. Famnas medlemmar kämpar på – uthålligt, professionellt och med omtanke om medmänniskan. Jag får dagligen ta del av fina exempel på hur man arbetar med och för utsatta människor – såväl de sjuka som de som riskerar att smittas eller är drabbade av ensamhet och problem i vardagen på grund av isolering. Sådant gör mig varm om hjärtat och stolt över att vara generalsekreterare för en medlemsorganisation inom idéburen välfärd.

Åsa GunnarssonAktuellt

Famna har undertecknat Demokratideklarationen

I dag har Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton undertecknat Deklarationen för en stark demokrati. Det innebär att Famna åtar sig att värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer.