Åsa GunnarssonGeneralsekreterarens blogg

Ny regering – tillbaka på ruta noll?

2 november: civilministern svarar på vår debattartikel att det kommer en proposition om idéburen välfärd till våren.
30 november: Civilministern avgår. Ny civilminister tillträder.
3 december: Famna och Studieförbunden ber att få träffa den nya ministern, Ida Karkiainen.
13 december: ministern assistent meddelar att ministern inte har tid att träffa oss ”i nutid”.

Åsa GunnarssonAktuellt

Tillväxtrapporten 2021 visar ökad omsättning och vinstmarginal

Famnas årliga Tillväxtrapport är färdig. Den visar bland annat att Famnas 102 medlemmar ökade sin sammanlagda omsättning med 4,5 procent och vinstmarginal med 3,7 procent under 2020. I dagens Altinget Civilsamhälle kommenterar generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton resultatet.

Åsa GunnarssonAktuellt

Idéburna i medierna

Sveriges Stadsmissioners årliga hemlöshetsrapport fick en bred spridning i början av december. Och Famnas remissvar om Stockholms Stads nya utbildningskrav för medarbetarna i privat utförd hemtjänst har lyfts fram i Dagens Nyheter och Dagens Samhälle.

Åsa GunnarssonAktuellt

Ny studie om hur idéburna arbetar med långtidsarbetslösa

”Helhetsgreppet” är en ny och unik kartläggning av idéburna organisationers möjligheter och utmaningar att stötta människor till sysselsättning, utbildning eller jobb. Studien utfördes av Famna under 2021, och ett stort antal medlemmar deltog i arbetet.

Nancy JohanssonMöten och arrangemang

Digital utbildning: Politiskt påverkansarbete på regional och lokal nivå

Har din organisation utmaningar när det gäller att nå fram till politiker och tjänstemän? Hur bör du och andra aktörer inom idéburen välfärd positionera er för att få större genomslag? Hur skapar du en långsiktig dialog med beslutsfattare? Hjärtligt välkomna till Famnas och Fremias skräddarsydda halvdagsutbildning om politiska processer och drivkrafter i regioner och kommuner!

Åsa GunnarssonAktuellt

Studie visar – idéburna bättre på kvalitet än privata

Forskarna Carl Dahlström, Rasmus Broms och Marina Nistotskaya vid Göteborgs universitet har i en nyligen publicerad studie tittat på skillnader på vårdens kvalitet inom området privat äldreomsorg, där även idéburet ingår. Studien visar att idéburna särskilda boenden för äldre håller högre kvalitet än privata.

Åsa GunnarssonAktuellt

Famna och Forum i remissvar: Tydliggör idéburnas roll i nya arbetsmarknadspolitiken

Idéburna aktörer bidrar inte bara med ett mervärde, utan är en förutsättning för att insatser mot människor långt från arbetsmarknaden ska fungera. Det skriver Famna och Forum i ett gemensamt remissvar till regeringen med anledning av departementsskrivelsen ”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet”.

Åsa GunnarssonAktuellt

Kvalitetspris till Linköpings Stadsmission

Kenneth Humling, kvalitetsutvecklare på Linköpings Stadsmission, utsågs nyligen till Årets Kvalitetsprofil 2021 av tidningen Kvalitetsmagasinet. “Han har en unik förmåga att tänka nytt, men samtidigt enligt standard”, står det bland annat i motiveringen.

Frida GunérAktuellt, Medlemsnyheter

Ny medlem: stiftelsen Parasoll

Famnas nyaste medlem är stiftelsen Parasoll som bedriver personligt ombud i stiftelseform. Parasoll har sedan flera år funderat på hur de ska förbättra sitt nätverk och sin omvärldsbevakning. I samband med pandemin blev det tydligare och de bestämde sig för att ansöka till Famna.