Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Ny kvalitetsrapport och rivstart 2021

”Kvalitet manifesteras i mötet med dem vi finns till för, kvalitet och tillväxt går hand i hand”. Så sammanfattar en medlem sin syn på hur kvalitetsarbetet bör integreras i verksamheten. En annan skriver ”vårt ledningssystem vilar stadigt på värdegrunden…” Om detta och mycket annat står att läsa i nyutkomna ”Idéburet kvalitetsarbete i coronatider”, årets kvalitetsrapport från Famna. Medlemmarna ger sin bild av hur de bedriver sin verksamhet och vilka förväntningar de har på Famna.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Projektledare klar för Helhetsgreppet

Christine Funck Ritshoff leder Famnas nya ESF-finansierade förstudie Helhetsgreppet, som ska pågå under 2021. Den ska identifiera och kartlägga hur Famnas medlemmar arbetar med arbetsträning och andra arbetsmarknadsinsatser. Här berättar Christine mer om arbetet.

Anders malmstenAktuellt

Fem söker civilsamhället

Under våren kan du stöta på någon av de fem praktikanter som fram till sommaren finns hos Famna och våra kontorsgrannar och samarbetspartners Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Giva Sverige. För att du ska veta lite mer om dem frågade vi varför de sökt praktik i civilsamhället och vad de hoppas lära sig under praktikterminen.

Anders malmstenMöten och arrangemang

Dags för Insamlingsforum Online 2021

Giva Sverige arrangerar Insamlingsforum Online den 17 mars. Det är årets största konferens om engagemang, givande och samarbete – i år med flera nyheter såsom rundabordssamtal och korta inspirationsföreläsningar.

Åsa GunnarssonAktuellt

Samuel Engblom gästar Skyddsvärnets podd

I den senaste podden i Skyddsvärnets serie Idéburen välfärd samtalar programledaren Rebecca Hagman med Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och ansvarig för utredningen ”Idéburen välfärd”.

Åsa GunnarssonAktuellt

Seminarium om civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken

Nystas team för arbetsmarknad och kompetensutveckling hälsar välkommen till ett morgonseminarium tisdag 2 februari om civilsamhällets roll i en tid när arbetslösheten stiger och de som redan innan krisen stod långt från arbetsmarknaden riskerar ännu större utmaningar.

Anders malmstenAktuellt

På gång under våren 2021

Remissvar på ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” och dialog med SKR och Socialstyrelsen om äldreomsorgen.