Åsa GunnarssonAktuellt

Samuel Engblom gästar Skyddsvärnets podd

I den senaste podden i Skyddsvärnets serie Idéburen välfärd samtalar programledaren Rebecca Hagman med Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och ansvarig för utredningen ”Idéburen välfärd”.

Åsa GunnarssonAktuellt

Seminarium om civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken

Nystas team för arbetsmarknad och kompetensutveckling hälsar välkommen till ett morgonseminarium tisdag 2 februari om civilsamhällets roll i en tid när arbetslösheten stiger och de som redan innan krisen stod långt från arbetsmarknaden riskerar ännu större utmaningar.

Anders malmstenAktuellt

På gång under våren 2021

Remissvar på ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” och dialog med SKR och Socialstyrelsen om äldreomsorgen.