Åsa GunnarssonAktuellt

Famna skickar ny rapport till regeringen

Riksdagen vill att regeringen ökar resurserna till civilsamhället. Därför har Famna nyligen tillsammans med Forum och Giva Sverige skickat rapporten “Idéer för ett brett stöd för civilsamhället. Så kan regeringen svara på riksdagens beställning” till finansdepartementet där de pekar på ett antal problem och önskar generella anslag hellre än projektbidrag som måste sökas.