Åsa GunnarssonAktuellt

Ny arbetsgrupp i Famna Väst

Famna Väst har startat en arbetsgrupp kring den viktiga frågan om rollen som leverantör av boenden till Göteborgs stad. Det gäller sociala boendeformer, LSS och SoL-boenden, såväl som äldreboenden.