Åsa GunnarssonAktuellt

Corona och det civila samhället

”Corona och det civila samhället” är rubriken på Socialmedicinsk tidskrifts första nummer 2021. Temanumret fokuserar på de samhälleliga aspekterna av pandemin.

Åsa GunnarssonAktuellt, Medlemsnyheter

Famnas nya arbetsmarknadsnätverk

Många av Famnas medlemmar erbjuder stöd och insatser för personer att komma i arbete och sysselsättning. Därför har ett nytt arbetsmarknadsnätverk startats inom ramen för Famna. Uppstartsmötet var i början av mars och initiativtagare till nätverket är Nilla Helgesson, Skyddsvärnet och Lars Durfelt, Göteborgs Stadsmission.

Anders malmstenMedlemsnyheter

Idéburna i medierna

Idéburna aktörer har varit flitiga i medierna de senaste veckorna. Här listar vi sex olika artiklar från olika medier.

Åsa GunnarssonAktuellt

Statsbidrag skulle stötta omsorgspersonal – men delades inte ut

Peter Yderhag driver Famna-medlemmen Neuberghska Bambergerska Äldreboendet i Göteborg. När han kontaktade Göteborgs stad för att få ta del av ett statsbidrag tänkt för omsorgspersonal som jobbat i pandemin fick han veta att det inte skulle fördelas ut i verksamheterna utan bokföras centralt inom kommunen. Det skriver Dagens Nyheter i en artikel den 6 mars 2021.

Åsa GunnarssonAktuellt

Räddningsmissionen i DN-artikel om idéburna skolor

Famna-medlemmen Göteborgs Räddningsmission ska öppna en grundskola i ett utsatt område i Göteborg. Det berättar Emil Mattsson, Räddningsmissionens direktor och tidigare rektor i en göteborgsskola, i en artikel i Dagens Nyheter som handlar om hur ideella aktörer på olika håll startar skolor i just utsatta områden.

Åsa GunnarssonAktuellt

Famna skickar ny rapport till regeringen

Riksdagen vill att regeringen ökar resurserna till civilsamhället. Därför har Famna nyligen tillsammans med Forum och Giva Sverige skickat rapporten “Idéer för ett brett stöd för civilsamhället. Så kan regeringen svara på riksdagens beställning” till finansdepartementet där de pekar på ett antal problem och önskar generella anslag hellre än projektbidrag som måste sökas.