Åsa GunnarssonAktuellt

Ulrika Stuart Hamilton ny ledamot i Filantropiskt forum

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton är ny ledamot i Filantropiskt forum, som ingår i Entreprenörsskapsforum. Många av Famnas medlemmar har inslag av filantropi som del i sin finansiering och Ulrika anser att det är ett fält som borde ha utvecklingspotential i vårt land.