Åsa GunnarssonAktuellt

Forskningsprojekt önskar Famna-hjälp

Mälardalens högskola driver ett forskningsprojekt om hur vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänst och särskilda boenden har upplevt sin arbetsmiljö och hälsa under pandemin. Projektet har tagit fram en enkätundersökning som de hoppas att Famnas medlemmar och de aktuella yrkesgrupperna vill besvara den.