Anders malmstenAktuellt

Nu börjar Nysta-projektets slutfas

Under sex veckor från början av maj till mitten av juni presenterar de sex Nysta-teamen sina olika förslag – vid seminarier, i rapporter, poddar, filmer, debattartiklar med mera. Under nästa vecka, som är v 18, drar den första lanseringsveckan igång med Team Arbetsmarknad.

Åsa GunnarssonAktuellt

Ersta diakoni går med i Fremia

Ersta diakoni som är Famnas största medlem har beslutat att byta arbetsgivarorganisation för att vara med och bygga en starkare röst för idéburen välfärd. Ersta diakoni går in i Fremia för att tydliggöra inriktningen på tillväxt och utveckling av den idéburna välfärdssektorn.

Åsa GunnarssonAktuellt

Idéburna i medierna

Under den senaste månanden har Dagens Nyheters ledarsida skrivit om ideella krafter som vill starta skolor i miljonprogrammen med hänvisning till en artikel om Räddningsmissionens nya skola i Göteborg. Famna-medlemmar har skrivit på GP Debatt om nationellt register för familjehemsplaceringar. Och Dagens Nyheter följt upp artikel om kommunernas uteblivna pandemistöd till omsorgspersonal.

Åsa GunnarssonAktuellt

Definition av hospice klar

Nu finns en tydlig definition av vad det innebär att vara ett hospice. Flera av Famnas medlemmar har medverkat i framtagandet av definitionen, som är godkänd av Nationella rådet för palliativ vård.