Åsa GunnarssonAktuellt

Samtal om ideellt arbete i Civilsamhällespodden

Visste du att drygt hälften av den svenska befolkningen någon gång har arbetat ideellt? Det är med internationella mått mätt en hög siffra, som också är mycket stabil. I ett nytt samtal från Civilsamhällespodden är temat ideellt arbete. Samtalet tar avstamp i Nystas Team Välfärds nya delrapport.