Aleksandra WassoAktuellt

Här är Nystarapporten

Den 18 juni presenterades den färdiga Nystarapporten i samband med en mycket välbesökt digital konferens. Den innehåller över hundra förslag till förändringar, riktade till både politiker på alla nivåer och civilsamhället självt. Här finns konkreta förslag på hur demokratin, välfärden och tilliten kan stärkas.