Åsa GunnarssonAktuellt

UHPO InköpsSupport informerar

Som medlem i Famna kan du utan årsavgift ansluta dig till inköpsorganisationen UHPO InköpsSupport och nyttja deras ramavtal inom bland annat livsmedel, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och sjukvårdsutrustning. Läs mer om vad som är aktuellt inom UHPO, till exempel prissänkning på skyddshandskar.