Åsa GunnarssonAktuellt

Tre seminarier om ledarskap i höst

Famna och Fremia bjuder in till tre interaktiva förmiddagar om ledarskap där teori, reflektion och erfarenhetsutbyte blandas. Träffarna genomförs under november och december.

Åsa GunnarssonAktuellt

Ideellt Forum – i år med tema kultur, bildning och ekonomi

Årets upplaga av Ideellt Forum den 19 november fokuserar på kulturens och bildningens viktiga roll för civilsamhällets arbete med ett inkluderande och demokratiskt samhälle – men också betydelsen för att utveckla den ekonomiska sfären och dess utgångspunkter.