Nancy JohanssonMöten och arrangemang

Digital utbildning: Politiskt påverkansarbete på regional och lokal nivå

Har din organisation utmaningar när det gäller att nå fram till politiker och tjänstemän? Hur bör du och andra aktörer inom idéburen välfärd positionera er för att få större genomslag? Hur skapar du en långsiktig dialog med beslutsfattare? Hjärtligt välkomna till Famnas och Fremias skräddarsydda halvdagsutbildning om politiska processer och drivkrafter i regioner och kommuner!

Åsa GunnarssonAktuellt

Studie visar – idéburna bättre på kvalitet än privata

Forskarna Carl Dahlström, Rasmus Broms och Marina Nistotskaya vid Göteborgs universitet har i en nyligen publicerad studie tittat på skillnader på vårdens kvalitet inom området privat äldreomsorg, där även idéburet ingår. Studien visar att idéburna särskilda boenden för äldre håller högre kvalitet än privata.

Åsa GunnarssonAktuellt

Famna och Forum i remissvar: Tydliggör idéburnas roll i nya arbetsmarknadspolitiken

Idéburna aktörer bidrar inte bara med ett mervärde, utan är en förutsättning för att insatser mot människor långt från arbetsmarknaden ska fungera. Det skriver Famna och Forum i ett gemensamt remissvar till regeringen med anledning av departementsskrivelsen ”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet”.

Åsa GunnarssonAktuellt

Kvalitetspris till Linköpings Stadsmission

Kenneth Humling, kvalitetsutvecklare på Linköpings Stadsmission, utsågs nyligen till Årets Kvalitetsprofil 2021 av tidningen Kvalitetsmagasinet. ”Han har en unik förmåga att tänka nytt, men samtidigt enligt standard”, står det bland annat i motiveringen.

Frida GunérAktuellt, Medlemsnyheter

Ny medlem: stiftelsen Parasoll

Famnas nyaste medlem är stiftelsen Parasoll som bedriver personligt ombud i stiftelseform. Parasoll har sedan flera år funderat på hur de ska förbättra sitt nätverk och sin omvärldsbevakning. I samband med pandemin blev det tydligare och de bestämde sig för att ansöka till Famna.

Åsa GunnarssonMöten och arrangemang

8 december – digital utbildning om politiskt påverkansarbete

Famna och Fremia erbjuder en digital halvdagsutbildning om politiskt påverkansarbete. Utbildningen leds av Ella Bohlin, före detta regionråd och nu senior rådgivare i kommunikation, och Karin Liljeblad, senior branschexpert för idéburen välfärd inom Fremia och tidigare mångårig medarbetare hos Vårdföretagarna.

Åsa GunnarssonMöten och arrangemang

Seminarium om IOP den 10 december

Vad är idéburet offentligt partnerskap och vad är dess fördelar? Famna bjuder in till ett digitalt morgonseminarium om IOP den 10 december. Under seminariet presenterar Ulrika Wickman, avdelningschef Hälsa och Vård på Svenska Röda Korset, hur de arbetar med Idéburet offentligt partnerskap.

Åsa GunnarssonAktuellt

Famna välkomnar ny medarbetare

Aleksandra Wasso Hägglund börjar inom kort hos Famna som sakkunnig idéburen välfärd. Hon kommer närmast från tjänsten som verksamhetsledare på Yalla Rinkeby

Åsa GunnarssonMöten och arrangemang

Famnas decemberseminarier

Förkovra dig i ledarskap, påverkansarbete och IOP i december. Famna bjuder in till fyra olika digitala seminarier, som alla är kostnadsfria. Läs mer om seminarierna och hur du anmäler dig.