Åsa GunnarssonGeneralsekreterarens blogg

Ny regering – tillbaka på ruta noll?

2 november: civilministern svarar på vår debattartikel att det kommer en proposition om idéburen välfärd till våren.
30 november: Civilministern avgår. Ny civilminister tillträder.
3 december: Famna och Studieförbunden ber att få träffa den nya ministern, Ida Karkiainen.
13 december: ministern assistent meddelar att ministern inte har tid att träffa oss ”i nutid”.

Åsa GunnarssonAktuellt

Tillväxtrapporten 2021 visar ökad omsättning och vinstmarginal

Famnas årliga Tillväxtrapport är färdig. Den visar bland annat att Famnas 102 medlemmar ökade sin sammanlagda omsättning med 4,5 procent och vinstmarginal med 3,7 procent under 2020. I dagens Altinget Civilsamhälle kommenterar generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton resultatet.

Åsa GunnarssonAktuellt

Idéburna i medierna

Sveriges Stadsmissioners årliga hemlöshetsrapport fick en bred spridning i början av december. Och Famnas remissvar om Stockholms Stads nya utbildningskrav för medarbetarna i privat utförd hemtjänst har lyfts fram i Dagens Nyheter och Dagens Samhälle.

Åsa GunnarssonAktuellt

Ny studie om hur idéburna arbetar med långtidsarbetslösa

”Helhetsgreppet” är en ny och unik kartläggning av idéburna organisationers möjligheter och utmaningar att stötta människor till sysselsättning, utbildning eller jobb. Studien utfördes av Famna under 2021, och ett stort antal medlemmar deltog i arbetet.