Julia SundinAktuellt

Budskap till Stockholms stad: inkludera relevanta idéburna aktörer

Socialdemokraterna i Stockholm har lagt fram en motion med förslag på införandet av en handlingsplan för främjandet av ”sociala företag”. Kommunstyrelsen har låtit Famna tycka till om förslagen. Famna ställer sig positiva till förslaget om handlingsplan. Men det är bekymmersamt användande av begreppen.