Åsa GunnarssonAktuellt

Famna om efterlängtad prop: ”Känner viss oro”

Nu verkar den vara på gång, den efterlängtade propositionen baserad på Samuel Engbloms utredning ”Idéburna aktörer i välfärden”, SOU 2019:56. Enligt regeringens propositionslista ska den komma den 11 mars i år.