Aleksandra WassoAktuellt

Swedish Philanthropy Summit 2022

Den 3 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga konferensen Swedish Philanthropy Summit (SPS2022). I år ligger fokus på civilsamhällets roll och beredskap under och efter en nationell kris. Famnas generalsekreterare medverkar.

Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Dags för årsmöte med Ukraina-tema

Famnas årsmöte i år blir annorlunda. Dels kommer vi att ses fysiskt för första gången på två år. Dels sker det i skuggan av en ny kris i vår närhet. Vi uppmärksammar kriget i Ukraina genom två kulturinslag: musik av ukrainska musiker och text av dramatiker med egna krigserfarenheter från Balkan.

Aleksandra WassoOkategoriserade

Seminarium 14 okt: Att göra mer för fler

För att växa som sektor och finnas till för fler behövs tillväxtstrategier. Välkommen på ett morgonseminarium för att ta del av Bräcke Diakonis tillväxtstrategi. Få insyn i hur de organiserat sig och utvecklat sina anbuds- och uppstartsprocesser . Vilka är utmaningarna och vilka möjligheter får man inte missa?

Aleksandra WassoAktuellt

Diabetespriset 2022 till Ersta sjukhus

Årets mottagare av Diabetespriset 2022 är Diabetes- och endokrinmottagningen på Ersta sjukhus, en av Famnas medlemmar. Diabetespriset ges till personer som gjort exceptionellt goda insatser för att personer med diabetes ska kunna leva ett gott liv, på sanna villkor som andra människor i samhället.

Aleksandra WassoAktuellt

Detta vill ni inte missa – Famnas årsmöte den 18 maj

Äntligen kan alla medlemmar träffas igen! Den 18 maj på eftermiddagen går årsmötet av stapeln. Vi får låna aulan hos Stockholms Sjukhem och inleder med lunch som Famna bjuder på i deras fina restaurang. Programmet inleds sedan med kulturinslag från Ukraina och tänkvärd text av dramatiker med krigserfarenhet. Missa inte detta! Ta del av hela programmet och anmälan.

Aleksandra WassoAktuellt

Möt Famnas praktikant Johanna

Johanna Larsson Stenquist, 24 år gör praktik hos Famna under vårterminen som en del av sin kandidatutbildning Utveckling och internationellt samarbete på Södertörns högskola. Vi är väldigt glada över att ha henne här, och har intervjuat henne om praktiken.

Aleksandra WassoAktuellt

Stadsmissionerna: Förslagen räcker inte för att knäcka hemlösheten

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och Stockholms Stadsmission har i Altinget framfört sin kritik gällande förslagen i den statliga utredningen som ska motverka hemlöshet. De är positiva till förslaget om hyresgaranti men efterfrågar fler konkreta verktyg t.ex. att försörjningsstöd ska räknas som inkomst.

Aleksandra WassoMedlemsnyheter

Delta i SKR:s nationella brukarundersökning

Sedan den 13 april kan du anmäla dig till SKRs två årliga brukarundersökningar. Den första inom funktionshinderområdet och den andra inom konsulentstödda familjehem/stödboenden/HVB för unga. Vi på Famna uppmuntrar våra berörda medlemmar att delta.