Aleksandra WassoOkategoriserade

Seminarium 9 dec: Att bygga kultur i en värdestyrd organisation

Organisationers kultur påverkas starkt av värderingar. Därför har en värderingsstyrd organisation en särskild möjlighet att skapa en ändamålsenlig kultur med utgångspunkt i sin värdegrund. I vår tid handlar kulturbygget om att hitta en ny balans mellan lydnadskultur och ansvarskultur, där den senare är viktigare men också svårare att få till.