Aleksandra WassoAktuellt

Stadsmissionerna: Förslagen räcker inte för att knäcka hemlösheten

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och Stockholms Stadsmission har i Altinget framfört sin kritik gällande förslagen i den statliga utredningen som ska motverka hemlöshet. De är positiva till förslaget om hyresgaranti men efterfrågar fler konkreta verktyg t.ex. att försörjningsstöd ska räknas som inkomst.