Aleksandra WassoAktuellt

Civilsamhällets Finansforum 8 september 2022

För fjärde året arrangerar
Giva Sverige en konferens som lyfter högaktuella frågor inom finansiering och styrning för ideella organisationer. Konferenser berör såväl ekonomifunktionen som insamlings-/engagemangssavdelningen. Vad betyder förenklade betalningar och snabb kommunikation för människors givande och delaktighet? Och vad innebär ökade krav på rapportering och utmaningar kring banktjänster för ideella organisationers verksamhet på sikt?