Elvira SkagerlindAktuellt

Rädda Barnen startar psykologmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Nu står det klart att Famnas medlem, Rädda Barnen vinner Region Stockholms upphandling om att driva tre psykologmottagningar för små barn i regionen. Syftet är att ge tidiga insatser och förebygga psykisk ohälsa. Satsningen riktar sig mot blivande föräldrar, samt små barn som riskerar eller lever, i utsatthet.