Aleksandra WassoAktuellt

Rädda Barnen startar psykologmottagningar

Nu står det klart att Famnas medlem, Rädda Barnen vinner Region Stockholms upphandling om att driva tre psykologmottagningar för små barn i regionen. Syftet är att ge tidiga insatser och förebygga psykisk ohälsa. Satsningen riktar sig mot blivande föräldrar, samt små barn som riskerar eller lever, i utsatthet.