Aleksandra WassoKvalitet och utveckling

Leda i förändring

Hur hanterar man som chef förändring? Hur ska man fortsätta motivera sina anställda under en pandemi eller i ett organisationsskifte? Hur leder man sig själv och inte minst andra i förändring? Dessa, och många fler frågor besvarade samhällsentreprenören Angeli Sjöström Hederberg under Famnas seminarium “Leda i förändring”.

Aleksandra WassoKvalitet och utveckling

Att styra verksamheten dit där vi vill vara

Vem styr och vem ska styras? Hur ser relationen ut? Vilken legitimitet har den/de som styr? Detta var frågor som Johan Sverker, verksamhetskonsult PwC tog upp i Famnas morgonseminarium om att välja rätt styrmetod. Han ägnade timmen åt att guida Famnas medlemsorganisationer i att styra från där man är till dit man vill vara.