Aleksandra WassoAktuellt

Demokrativillkorens utformning riskerar att försvaga demokratin

När demokrativillkorsutredningen blir proposition är det viktigt att regeringen fångar upp och rättar sig efter den kritik som framförts mot villkorens utformning och tänkta tillämpning. Detta skriver Famna tillsammans med fyra andra paraplyorganisationer i ett gemensamt remissvar.   

Aleksandra WassoAktuellt

Studiebesök – en viktig del av vårt arbete

Att besöka medlemsorganisationer är en central del av vårt arbete. I detta syfte var Famna på studiebesök hos Stora Sköndal och träffade Helena Gille, äldreområdeschef, Eva Norberg verksamhetschef och Jessica Berg kvalitetschef. Stora Sköndal bedriver stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning.