Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Alla goda ting är tre: riksdagsbeslut, årsmöte och SvD-artikel

Medan majsolen värmer och sommaren hägrar får jag skriva bloggtext med goda nyheter!
Finansutskottets betänkande FiU 2021/22:28 som sammanfattar ledamöterna syn på idéburen välfärd är en mycket god nyhet, förutsatt att Riksdagen röstar som utskottet. Förändringarna av LOU har vi kämpat för länge. Att det etableras en tydlig definition av idéburen organisation i välfärden är också utmärkt.

Aleksandra WassoAktuellt

Värna det psykosociala perspektivet

Samsjuklighetsutredningens ambitioner är goda. Men knappa resurser får inte leda till en ensidig medicinering, skriver Famna tillsammans med Fremia och Sveriges Stadsmissioner i en debattartikel i Dagens Samhälle.