Aleksandra WassoOkategoriserade

Famnas verksamhetsberättelse 2021

Fylld med bilder och text om årets alla händelser ger verksamhetsberättelse en god bild av Famnas arbete under det andra pandemiåret, 2021. Ett särskilt tema i årets upplaga är Nystaprojektet.