Aleksandra WassoAktuellt, Okategoriserade

Är målet Tio2030 realistiskt och relevant?

Den idéburna sektorns mål, att utgöra 10 procent av välfärden 2030 innebär att vi ska bli tre gånger så stora, behövs det? Är det relevant och realistiskt?  I tidskriften Kurage resonerar Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton kring dessa frågor och sektorns utgångpunkt och möjligheter.