Aleksandra WassoAktuellt

Göteborgs Stad ingår IOP med idéburna organisationer kring boendelösningar

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) har ingåtts mellan Göteborgs Stad och fem Famnamedlemmar, med syfte att skapa ett bättre mottagande av flyktingar från Ukraina. Detta är ett mycket glädjande besked! IOP är en unik möjlighet för offentliga myndigheter att skapa flexibla boendelösningar tillsammans med civilsamhällesorganisationer.

Aleksandra WassoAktuellt

Mindre projektbidrag och mer långsiktig finansiering

Det uttrycker samtliga riksdagspartier i den enkätundersökning som vi genomfört. Alla partier är positivt inställda till civilsamhällets organisationer och anser att den generella finansieringen behöver öka. Tyvärr översätts denna välvilliga inställning inte alltid i konkreta politiska beslut som faktiskt gör skillnad för civilsamhället.

Aleksandra WassoAktuellt

Fyra nya praktikanter på kansliet

Under hösten deltar fyra praktikanter i arbetet på Famnas kansli. Praktiken är en del av deras högskoleutbildning. Vi hälsar Fatemeh Payman, David Hellqvist, Kajsa Sandberg och Johannes Leissner varmt välkomna till oss!