Aleksandra WassoAktuellt

Göteborgs Stad ingår IOP med idéburna organisationer kring boendelösningar

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) har undertecknats av Göteborgs Stad och fem famnamedlemmar med syfte att skapa ett bättre mottagande av flyktingar från krigets Ukraina. Detta är ett mycket glädjande besked! IOP är en unik möjlighet för offentliga myndigheter att skapa flexibla boendelösningar tillsammans med civilsamhällesorganisationer.