David HellqvistGeneralsekreterarens blogg

Famnas regering

Vad idéburen välfärd kan vänta sig mer specifikt givet valresultatet och den nya regeringen återkommer jag till.
Alla undrar vilka som kommer att styra Sverige de närmaste åren och vilken politik det blir på de områden där vi särskilt påverkas i våra verksamheter.

Istället tänkte jag avvika från den allmänna regeringsspekulationsivern och skriva om Famnas egen regering: styrelsen.

David HellqvistAktuellt

Årets Swedish Philanthropy Summit bjöd på samhällsviktiga debatter och Famna fanns på plats

För första gången på två år kunde Stiftelsen Entreprenörskapsforum bjuda in till Swedish Philanthropy Summit. På IVA konferenscenter samlades ca 105 representanter från näringslivet, kommun och region, civilsamhället och myndigheter för att under tre timmars tid hålla paneldiskussioner och individuella föredrag på temat: Civilsamhällets roll – när krisen kommer!

Aleksandra WassoAktuellt

Välkommen att nominera! Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare – ÅBIS

Vem är din favorit? Föreslå kandidater till Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare, ÅBIS 2022!

Studier från Göteborgs universitet 2021 visar att idéburna aktörer som återinvesterar vinsten i organisationen har högre kvalitet än alla andra på marknaden. Idéburna aktörer upplevs ge tryggheten hos offentlig verksamhet men valfriheten och mångfalden hos privat sektor.

David HellqvistAktuellt

Var med och skapa lika villkor för civilsamhället i Europa!

Giva Sverige publicerar en nyhet på sin webbplats: Europeiska Kommissionen ber om hjälp från civilsamhällesorganisationer. De vill att vi tycker till om ett lagförslag som bland annat omfattar ett harmoniserat regelverk och en gemensam europeisk organisationsform för civilsamhället för att stärka sektorns möjligheter. Vi vill ha åsikter även från Famnas medlemmar, och all feedback måste in senast den 28 oktober.

David HellqvistAktuellt

Missade du morgonseminariet med Erika Hanses från Upphandlingsmyndigheten?

Från och med den 1 januari 2023 träder en ny bestämmelse i LOU i kraft där regioner och kommuner och andra upphandlande organisationer får reservera upphandlingar till idéburna organisationer under vissa förutsättningar.

Hur man ska hantera den nya bestämmelsen, samt hur upphandlingar faktiskt går till, kan ibland kännas som ett krångligt träsk att navigera sig igenom. Hur fungerar en upphandling? Vad är ett tröskelvärde? Ser det olika ut för olika typer av tjänster? Alla dessa frågor och mer ville vi på Famna hjälpa våra medlemmar med. Själva seminariet spelades in och kommer läggas upp på en Youtube-kanal nära dig inom kort!

David HellqvistAktuellt

Ersta diakoni agerar referensgrupp för utredning om fast omsorgskontakt

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som kräver att en person som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka hur detta bäst ska implementeras och genomföras, och för att få hjälp med detta kontaktade Socialstyrelsen Famna och bad om hjälp att hitta hemtjänstutförare som kan delta i en referensgrupp.

David HellqvistAktuellt

Stockholm: Välkommen på Famnas & Impact Invests workshop om Idéburet Offentligt Partnerskap

I oktober bjuder Famna in till en praktisk workshop om Idéburet Offentligt Partnerskap. Allt fler kommuner och regioner börjar använda sig av denna form som är särskild lämpad för icke vinstdrivande organisationer med tjänster och insatser som normalt sett inte kan betalas via upphandlingar. 

I vårt fortsatta samarbete med Impact Invest erbjuder vi en möjlighet att undersöka denna möjlighet att växa och stärka sin finansiering. 

Till vår hjälp har vi Elin Björkman som bland annat arbetat på Stockholms stad med de IOP-avtal som finns idag. 

David HellqvistAktuellt

Sökes: redovisningskunnig student för snabbt extraknäck

Famna söker student med grundläggande kunskaper inom redovisning för uppdrag som kan utföras på kvällar och helger, fram till ca 20 oktober. Tillträde snarast. Uppdragets omfattning: ca 50 timmar.

Vad ska göras? Föra över nyckeldata från våra medlemmars senaste årsredovisningar (2021) till en databas i excell. Årsredovisningarna finns samlade hos oss i ett digitalt arkiv eller i tryckt format.

När? arbetet kan påbörjas omedelbart och ska helst vara klart inom en månad.