Aleksandra WassoAktuellt

Civilsamhället svarar på remiss om demokrativillkor

”Vi är övertygade om att det demokratiska samtalet och deltagandet i demokratin behöver se kraftfulla satsningar framåt, i skolan såväl som i andra offentliga verksamheter, och tillstyrker därför samtliga förslag som utredaren ger för att tillvarata kommitténs arbete framåt, men ger vi också förslag på hur civilsamhällets organisationer kan involveras tydligare.” Så lyder den sista meningen på sammanfattningen när civilsamhället skriver remissvar på Kulturdepartementets utredning SOU 2022:28, ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”

Aleksandra WassoAktuellt

Medlemskonferens med målet i sikte

Två intensiva dagar där ett uttryck hördes oftare än andra – ”nu ska vi göra verkstad av det här!” Famnas medlemskonferens präglades av optimism och framtidstro till följd av lagändringarna som klubbades i riksdagen i somras. Målet Tio2030 kändes plötsligt närmare än någonsin. Det ivriga sorlet från ett gäng som inte träffats på över två år förbyttes i total tystnad. Famnas medlemskonferens 2022 började.

Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Paket till jul

Alla medlemmar och en lång rad beslutsfattare får julklapp i år. Vi sätter samman ett paket som passar alla. Ett paket som du kan ha glädje av redan i början av januari men vars innehåll kommer kunna följa dig under hela året och sannolikt 2024, 2025 och även en bit in på 2026… Paketet innehåller…

Aleksandra WassoAktuellt

Räddningsmissionen vinnare av ÅBIS-priset

Årets bästa idéburna samhällsförbättrare är utsedd! Det är Räddningsmissionens Communityskola i Tynnered som tar hem ÅBIS-priset år 2022. På Famnas medlemskonferens i Falköping blev det blommor, prischeck, diplom och varma applåder.

Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen, säger att priset känns som ett otroligt fint kvitto.

– Det har varit en väldigt lång resa. Vi har drömt om denna skola så länge. Vi har kämpat med politiker, förvaltningar och fastighetsägare. Det är väldigt roligt att skolan får uppmärksamhet.

Aleksandra WassoAktuellt

Tyck till om de första nationella riktlinjerna för ADHD och autism

Socialstyrelsen kommer med de första nationella riktlinjerna för ADHD och autism.

I ett utskick som vänder sig till dem som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, elevhälsa eller socialtjänsten meddelar Socialstyrelsen att de nu har fastsatt nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism. De tar även emot åsikter och synpunkter på insatserna till och med den 20 januari 2023.

Aleksandra WassoAktuellt

Famna ber Socialdepartementet dra tillbaka utkast till lagrådsremiss

31 augusti 2022 publicerade Socialdepartementet ett första utkast till en lagrådsremiss gällande förslag som ska förbättra skyddet och stödet till dem som behöver skyddat boende. Då vi på Famna upptäckte att utkastet innehöll allvarliga brister gällande skyddade boenden som drivs av ideella kvinnojourer har vi i ett brev undertecknat generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton bett den nya regeringen att dra tillbaka utkastet och återkomma med en reviderad version. 

Aleksandra WassoAktuellt

Effekfullt lanserar chefsutbildning: Bjuder Famna-medlemmar på två månaders medlemskap

Många verksamheter brottas med att mäta och visa vilka effekter deras arbete har på människor och miljö. Genom Effektfullts chefsutbildning i effektstyrning rustas du med verktygslådan och kunskapen för att skapa en kultur och struktur som styr din verksamhet mot att mäta, öka och visa den samhällsnytta ni bidrar till. Som medlem i Effektfullt får du 1000 kr i rabatt på utbildningen, och just nu erbjuder Effektfullt alla nya medlemmar 2022 års sista månader gratis! Dvs, medlemskapet räknas in i år men medlemsavgiften betalas först 2023. Efter det kostar medlemskapet 400 SEK/år.

Aleksandra WassoAktuellt

Famna och Fremia lämnar in gemensamt remissvar om ny äldreomsorgslag

28 juni 2022 publicerade socialdepartementet SOU 2022:41. Denna utredning ska se över hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. Famna och Fremia har lämnat ett remissvar på denna utredning och i detta inlägg finner ni en snabb sammanfattning av våra åsikter.

Aleksandra WassoAktuellt

Stiftelsen Stora Sköndal anordnar julmarknad

Famnas medlem stiftelsen Stora Sköndal anordnar en julmarknad 26-27 november och 3-4 december kl. 11-16. Som besökare är du välkommen på en doftande, glittrande, välsmakande julmarknad för hela familjen, nere vid Kristinahuset hos oss på Stora Sköndal. Utställare finns på plats i och utanför vårt stora växthus, vackert beläget med utsikt över Drevviken.