David HellqvistAktuellt

Famna och Fremia lämnar in gemensamt remissvar om ny äldreomsorgslag

28 juni 2022 publicerade socialdepartementet SOU 2022:41. Denna utredning ska se över hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. Famna och Fremia har lämnat ett remissvar på denna utredning och i detta inlägg finner ni en snabb sammanfattning av våra åsikter.

David HellqvistAktuellt

Stiftelsen Stora Sköndal anordnar julmarknad

Famnas medlem stiftelsen Stora Sköndal anordnar en julmarknad 26-27 november och 3-4 december kl. 11-16. Som besökare är du välkommen på en doftande, glittrande, välsmakande julmarknad för hela familjen, nere vid Kristinahuset hos oss på Stora Sköndal. Utställare finns på plats i och utanför vårt stora växthus, vackert beläget med utsikt över Drevviken.

David HellqvistAktuellt

Famna besöker idéburna aktörer i Uppsala

Fredagen den 28 oktober var det ovanligt tomt på kansliet i Stockholm. Praktikanterna på Famna var tillsammans med Aleksandra Wasso Hägglund, sakkunnig inom idéburen välfärd, Karin Lijleblad, branschexpert idéburen välfärd och Emma Svedenblad, praktikant på Fremia, på studiebesök i Uppsala för att möta medlemmar och se hur deras verksamheter arbetar och vilka utmaningar de ställs inför.