Aleksandra WassoAktuellt

Civilsamhället svarar på remiss om demokrativillkor

”Vi är övertygade om att det demokratiska samtalet och deltagandet i demokratin behöver se kraftfulla satsningar framåt, i skolan såväl som i andra offentliga verksamheter, och tillstyrker därför samtliga förslag som utredaren ger för att tillvarata kommitténs arbete framåt, men ger vi också förslag på hur civilsamhällets organisationer kan involveras tydligare.” Så lyder den sista meningen på sammanfattningen när civilsamhället skriver remissvar på Kulturdepartementets utredning SOU 2022:28, ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”

Aleksandra WassoAktuellt

Medlemskonferens med målet i sikte

Två intensiva dagar där ett uttryck hördes oftare än andra – ”nu ska vi göra verkstad av det här!” Famnas medlemskonferens präglades av optimism och framtidstro till följd av lagändringarna som klubbades i riksdagen i somras. Målet Tio2030 kändes plötsligt närmare än någonsin. Det ivriga sorlet från ett gäng som inte träffats på över två år förbyttes i total tystnad. Famnas medlemskonferens 2022 började.