Aleksandra WassoAktuellt

Nordiskt toppmöte för civilsamhällesfrågor

Nu har filmen som sammanfattar toppmötet kommit! Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton talade bl.a. om ett nytt samhällskontrakt vid det nordiska toppmötet för civilsamhällesfrågor i Köpenhamn, som arrangerats av bl.a. tankesmedjan Mandag Morgen.

Aleksandra WassoAktuellt

Begränsa inte civilsamhällets möjligheter att verka i Sverige

Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor Fremia, replikerar på debattartikeln ”Ge inte bidrag till organisationer som motarbetar demokratin” i Altinget. Det är rimligt att en nolltolerans ska gälla för bidrag till civilsamhällesorganisationer med antidemokratisk verksamhet.

Aleksandra WassoAktuellt

Pågående statlig utredning ”Barn och unga i samhällets vård”

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder med syftet att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Utredningen är ett svar på att det under många år har rapporterats om allvarliga brister i kvaliteten vid placeringar utanför det egna hemmet.

Aleksandra WassoOkategoriserade

Konferens: Demokratin 100 år – en framtidsdag 

Den 15 mars tar kommittén Demokratin 100 år tempen på demokratin och djupdyker i utmaningar och möjligheter tillsammans med en mängd experter och kunniga inom demokratifrågor. Peter Örn, ordförande i kommittén, kommer leda partiledarsamtalet där de viktigaste demokratifrågorna idag och inför valet 2022 kommer att lyftas fram. 

Aleksandra WassoAktuellt

“Snabba upp handläggningen, IVO”

Famna anser att IVO:s handläggningstider och avgifter är oacceptabla. I en gemensam skrivelse tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna och Fremia vill man att se en snabb ändring.

Aleksandra WassoAktuellt, Möten och arrangemang

Arbetsmarknadsnätverket träffas 31 januari

Den 31 januari är det dags för arbetsmarknadsnätverkets första möte för året. Då medverkar Emil Johansson, enhetschef på Arbetsförmedlingen, för att berätta om läget på Arbetsförmedlingen med anledning av myndighetens pågående reformering. Anmäl dig senast den 30 januari.

Aleksandra WassoAktuellt

Idéburna i medierna januari

Medierna har under januari bland annat rapporterat om oro för smitta på äldreboenden, riksrevisionens granskning av stödet till civilsamhället och Röda Korsets kritik rörande debatten om papperslösa.