Aleksandra WassoAktuellt

Tyck till om de första nationella riktlinjerna för ADHD och autism

Socialstyrelsen kommer med de första nationella riktlinjerna för ADHD och autism.

I ett utskick som vänder sig till dem som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, elevhälsa eller socialtjänsten meddelar Socialstyrelsen att de nu har fastsatt nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism. De tar även emot åsikter och synpunkter på insatserna till och med den 20 januari 2023.

Aleksandra WassoAktuellt

Famna ber Socialdepartementet dra tillbaka utkast till lagrådsremiss

31 augusti 2022 publicerade Socialdepartementet ett första utkast till en lagrådsremiss gällande förslag som ska förbättra skyddet och stödet till dem som behöver skyddat boende. Då vi på Famna upptäckte att utkastet innehöll allvarliga brister gällande skyddade boenden som drivs av ideella kvinnojourer har vi i ett brev undertecknat generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton bett den nya regeringen att dra tillbaka utkastet och återkomma med en reviderad version. 

Aleksandra WassoAktuellt

Effekfullt lanserar chefsutbildning: Bjuder Famna-medlemmar på två månaders medlemskap

Många verksamheter brottas med att mäta och visa vilka effekter deras arbete har på människor och miljö. Genom Effektfullts chefsutbildning i effektstyrning rustas du med verktygslådan och kunskapen för att skapa en kultur och struktur som styr din verksamhet mot att mäta, öka och visa den samhällsnytta ni bidrar till. Som medlem i Effektfullt får du 1000 kr i rabatt på utbildningen, och just nu erbjuder Effektfullt alla nya medlemmar 2022 års sista månader gratis! Dvs, medlemskapet räknas in i år men medlemsavgiften betalas först 2023. Efter det kostar medlemskapet 400 SEK/år.

Aleksandra WassoAktuellt

Famna och Fremia lämnar in gemensamt remissvar om ny äldreomsorgslag

28 juni 2022 publicerade socialdepartementet SOU 2022:41. Denna utredning ska se över hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. Famna och Fremia har lämnat ett remissvar på denna utredning och i detta inlägg finner ni en snabb sammanfattning av våra åsikter.

Aleksandra WassoAktuellt

Stiftelsen Stora Sköndal anordnar julmarknad

Famnas medlem stiftelsen Stora Sköndal anordnar en julmarknad 26-27 november och 3-4 december kl. 11-16. Som besökare är du välkommen på en doftande, glittrande, välsmakande julmarknad för hela familjen, nere vid Kristinahuset hos oss på Stora Sköndal. Utställare finns på plats i och utanför vårt stora växthus, vackert beläget med utsikt över Drevviken.

Aleksandra WassoAktuellt

Famna besöker idéburna aktörer i Uppsala

Fredagen den 28 oktober var det ovanligt tomt på kansliet i Stockholm. Praktikanterna på Famna var tillsammans med Aleksandra Wasso Hägglund, sakkunnig inom idéburen välfärd, Karin Lijleblad, branschexpert idéburen välfärd och Emma Svedenblad, praktikant på Fremia, på studiebesök i Uppsala för att möta medlemmar och se hur deras verksamheter arbetar och vilka utmaningar de ställs inför.

Aleksandra WassoAktuellt

Innovation stoppar svinn och bidrar till gemenskap

Dagens Nyheter har i ett reportage besökt Stadsmissionens akutboende Boklara på Södermalm i Stockholm. Boendet fungerar både som övernattningsplats för hemlösa kvinnor samt frukostservering för kvinnor som har eget boende men sitter i en utsatt situation.

Frukosten som serveras varje morgon mättar cirka 80 personer varje dag och merparten av maten som serveras här är donerat svinn.

Aleksandra WassoAktuellt

Save the date! Kvinnofridskonferensen 2023: Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder

29-30 augusti 2023 anordnas den nationella konferensen för kvinnofrid på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Bakom konferensen står nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Under konferensen, som arrangeras för fjärde gången, presenteras konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. De två dagarna kommer att bjuda på seminarier inom en rad olika ämnen

Aleksandra WassoAktuellt

Socialstyrelsen reviderar råd och föreskrifter om våld i nära relationer

Från och med 1 november 2022 har Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer reviderats och ersatts av en ny författning (HSLF-FS 2022:39). Dessa ändringar träder i kraft då Socialstyrelsen följt upp SOSFS 2014:4 samt att det 2021 kom lagändringar bland annat i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen samt offentlighets- och sekretesslagen som gällde förebyggande av våld i nära relationer.