Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Civilsamhällets värde

 

För ett par veckor sedan fick  Alice Bah Kuhnke ta emot den mycket digra utredningen, Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13), av utredaren Dan Ericsson. Våren 2014 var jag (i mitt förra jobb som statssekreterare hos den dåvarande ministern för civilsamhällespolitiken Maria Arnholm) med om att förhandla fram direktiven och att tillsätta den utredningen.

De flesta kommentarerna från vår sektor har varit positiva till det Dan Ericssons arbete, men kritiska eller besvikna över att han inte fått föreslå förändrade ekonomiska villkor för civilsamhällets organisationer. Vi var ganska många som ville ha med mer av detta i direktiven då de diskuterades för två år sedan. Det är ju inte någon större hemlighet att Finansdepartementet sade blankt nej till det. Och i den rödgröna regeringens tilläggsdirektiv senare samma år fanns inte heller något med av detta. Så det är inte utredaren som på något sätt har missat eller förbisett frågan om stärkt finansiering! Utredningen som ändå innehåller en lång rad förslag ska enligt uppgift ut på remiss inom kort. Mer om utredningen här.

Vilka av förslagen som regeringen är beredd att ta till sig och vad de i så fall tänker göra med dem får vi kanske höra på Famnas årsmöte då Alice Bah Kuhnke medverkar.

Flyktingportalen
Apropå krisen i höstas drog Famna och ett antal  medlemmar i början av december igång ett nytt Vinnova-finansierat projekt. portalprojektetJenny Hjalmarsson leder projektet som kommer att skapa en virtuell samlingsplats – portal – för kunskap som behövs för ensamkommande flyktingbarn och unga, och för de gode män och andra som arbetar med och för dem.
Projektet fortskrider enligt plan och vid senaste projektmötet var det glada miner.

 

Idéburet Offentligt Partnerskap
Över 200 personer deltog i den stora konferensen om IOP i Göteborg i torsdags.
grupp iopBland Famnas medlemmar märktes Emil Mattsson, direktor Göteborgs Räddningsmission, Eva Hall, chef för vårdenheten, Röda Korset, och Nilla Helgesson, direktor Skyddsvärnet, som från scenen diskuterade för- och nackdelar med denna avtalsform. Just den diskussionen börjar 35 minuter in i webbsändningen som du kan följa här. 

Under Open space-passet med gruppdiskussioner var det närmast rusning till Emil publik iopMattssons grupp som talade om fenomenet IOP i lite mera ideologiska och filosofiska ordalag. Den och flera andra diskussioner som jag deltog i under dagen gjorde resan värd!

 

Till sist
En fråga som diskuterades flitigt av forskare och praktiker på Entreprenörskapsforums internationella filantropikonferens i Stockholm igår var hur man ska kunna mäta effekten av de insatser som görs inom t ex socialt entreprenörskap.

Anna Johansson, socialchef Stockholms Stadsmission, påpekade att det går hyfsat bra att mäta ”output”, t ex hur många måltider som serveras eller hur många som får korttidsboende på härbärgen, men att det inte är samma sak som att veta hurscenbild ”outcome”, resultatet på längre sikt, ser ut. Vad är den varaktiga effekten av att  t ex en stadsmission lindrat akut nöd så att – kanske – färre lever i kriminalitet eller hemlöshet, eller att dödligheten minskas? Forskare och filantroper vill gärna veta det. ”Men finansiärer går inte igång på att skapa system för att mäta och utvärdera. Det får vi ordna själva”, konstaterade Anna Johansson.

Och kanske är det bäst så. De flesta som med egna insatser eller reda pengar bidrar till medmänsklighet på kort och lång sikt är nog ganska nöjda med att få göra just det. Frivilliga insatser av enskilda och organisationer inom civilsamhället har ett egenvärde. Även det som inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt bidrar till samhällsklimatet. Kan ni tänka er ett Sverige anno 2016 utan civilsamhällets insatser?

 

 

Senast uppdaterad 2016-03-15

Fler nyheter från Famna