Anders malmstenMedlemsnyheter

7 mars – nytt möte Famna Stockholm – social omsorg

Vid det senast mötet i nätverket Famna Stockholm – social omsorg låg fokus framförallt på hinder och möjligheter för idéburen tillväxt. Beslut togs om att göra en gemensam kartläggning om var i Stockholmsregionen medlemmarna driver verksamhet och med vilka kommuner man har avtal. Det blir ett viktigt underlag inför det fortsatta arbetet med att driva opinion på kommunal nivå. Länk till ett gemensamt Google doc för alla att fylla i kommer snart att skickas via mail.

Nästa möte äger rum 7 mars kl 14-16 i Stockholms Stadsmissions lokaler på Årstaängsvägen
21C i Stockholm
(T-bana Liljeholmen)

Anmäl ditt deltagande till Nilla Helgesson, som är ledamot i Famnas styrelse.
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Senast uppdaterad 2019-02-19

Fler nyheter från Famna