Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Hurra och fest!

 

Truls Neubeck och Jenny Hjalmarson blickar över horisont och nalle

Truls Neubeck och Jenny Hjalmarson blickar över horisont och nalle

Denna vecka gratulerar vi dels den nybakade filosofie doktor Truls Neubeck som försvarade sin avhandling ”Quality Improvement within Nonprofit Social Service Providers” i Jönköping i fredags, dels filosofie doktor Ann-Charlott Norman som samtidigt promoverades, men vid Linnéuniversitetet. Ann-Charlotts forskning har fokuserat på lärande villkor då man bedriver förbättringsarbete i hälso- och sjukvård. Hos Famna leder Ann-Charlott vårt kompetenscentrum för eHälsa.

Vi är mycket stolta över såväl nydisputerad som nypromoverad kollega!

Den tredje forskaren är teknologie doktor Jenny Hjalmarson som disputerade för några år sedan vid Kungliga Tekniska Högskolan och kan allt om hur man designar äldreboenden. Därtill är hon en mycket professionell projektledare för flera av våra aktuella projekt, inte minst testbädden (innovationsstöd) och portalprojektet (ensamkommande flyktingbarn och dem som jobbar för och med dem).

Ann-Charlott Norman skålar med Magnus Söderström, professor emeritus i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Ann-Charlott Norman skålar med Magnus Söderström, professor emeritus i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Truls Neubecks disputation den 20 maj blev ett bra tillfälle för oss kolleger på Famna att lära oss mer om vad hans forskning egentligen handlar om och hur han beforskat det arbete som utförts inom ramen för Famnas kvalitetsarbete, i vårt Värdeforum, under ett antal år. Sedan blev det en rolig disputationsfest också, men inga detaljer avslöjas här på GS-bloggen…

Promovering - Ann-Charlott Norman går genom "Kunskapens båge"

Promovering – Ann-Charlott Norman går genom “Kunskapens båge”

Tal och hurra från Ulrika Stuart Hamilton

Tal och hurra från Ulrika Stuart Hamilton

Senast uppdaterad 2016-05-26

Fler nyheter från Famna