I vår startar kompetensprogrammet PICK. En satsning för att tillgodose behovet av kompetensutveckling inom civilsamhället och den idéburna sektorn.

Famna som organisation och våra medlemmar verkar för att den idéburna sektorn ska växa. Kompetensförsörjningsmöjligheten som PICK ger kommer lägligt för att idéburna aktörer i välfärden ska kunna göra mer för fler, säger Aleksandra Wasso, sakkunnig på Famna.

PICK är en gemensam satsning av Fremia och Famna där Famna stått för idéarbete och ansökan och Fremia står för merparten av det administrativa arbete som krävs för att driva projektet.

– Det är väldigt positivt att vi redan hittat områden där vi kan använda våra resurser gemensamt och på så sätt erbjuda våra medlemmar, och i förlängningen sektorn, bättre möjligheter att växa, säger Aleksandra Wasso.

PICK finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektet innebär att Famnas medlemmar i Stockholmsområdet kan ta del av ett stort antal utbildningar inom bland annat ledarskap, affärskunskap, digitalisering och kommunikation. Utbildningarna har ett marknadsvärde på omkring 20 000 kronor per deltagare, men medlemmar betalar bara en administrativ avgift mellan 1 500-8 000 kronor per organisation. (Eventuell konferensavgift per utbildningsdag kan tillkomma.)

Behöver ni kompetensutveckling inom er organisation? Då är det hög tid att kika in på länken nedan. Det är först till kvar som gäller!

https://pick.foretagsakademin.se/