• Aktuellt
  Kommande regionala möten och nätverk
  25 maj - Järna. Famnas kansli och styrelse bjuder in till ett öppet möte för verksamheter i Järna med omnejd. 31 maj - Stockholm. Styrelseledamöterna Karin Thalén, Nilla Helgesson och Eva Frunk Lind bjuder in till ett första möte i det blivande Stockholmsnätverket – inriktning LSS. 1 juni – Malmö. Idéburen vård och social omsorg med människan i centrum.
  Läs mer >>
Alla
Kvalitet och utveckling
Idéburet företagande
Medlemsnyheter
Famna Väst
e-Hälsoprojektet
Kugghjulet
 • 2018-05-17
  Idéburet företagande
  Tack politiker för ert stöd – här är våra krav
  På Famnas årsmöte idag, den 17 maj, kommer vi att behandla ett förslag som innebär att vi ska arbeta för att fyrfaldiga den idéburna sektorns verksamhet till år 2030. Detta kommer att ställa mycket stora krav på våra egna verksamheter. Vi som arbetar inom de idéburna verksamheterna behöver utveckla vårt entreprenörskap och bli modigare i upphandlingarna. Inom Famna behöver vi jobba mycket hårdare med att driva på politiken på nationell nivå så att den skapar förutsättningar för nya idéburna företag och för bättre upphandlingsregler. Det kommer både vi själva och ni lokalpolitiker att ha stor nytta av.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-05-16
  Idéburet företagande
  Låt oss stärka välfärden
  Debatt – verklig valfrihet kräver en välfärdsmix med både offentlig och privat kommersiell välfärd. Men också att de idéburna aktörerna får spela en mycket större roll än i dag. Egentligen borde idéburna aktörer inte ses som ”komplement”: Många av våra medlemmar grundades av kyrkor och samfund för mer än 150 år sedan och verkade långt före den skattefinansierade välfärden och de stora välfärdskoncernerna. Andra är mer sentida initiativ som till exempel tjej- och kvinnojourer eller verksamheter för ensamkommande flyktingbarn. Alla har de det gemensamt att drivkrafterna är sprungna ur ett socialt och medmänskligt engagemang.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-04-27
  Idéburet företagande, Medlemsnyheter
  ”Idéburna sektorn vill växa i välfärden”
  Tidningen Kommunalarbetaren refererar den pressträff Famna hade som beskrev målet att idéburna ska växa till tio procents andel av svensk välfärd år 2030. Den satsningen har kommit att kallas ”Tio 2030”. Kommunalarbetaren skriver: ”Under 2000-talet har de kommersiella aktörerna kapat åt sig en större del av marknaden, medan de idéburna har haft svårt att konkurrera. –Jag tror att det är viktigt att den idéburna sektorn är med och formar Sverige, säger Famnas ordförande Martin Ärnlöv” till tidningen Kommunalarbetaren.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-04-26
  Idéburet företagande, Medlemsnyheter
  Idéburna ska öka sin andel av välfärden: ”Vårt mål är: Tio 2030!”
  År 2030 ska den idéburna sektorn vara fyra gånger större än idag. Det är Famnas, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, förslag till ny målsättning. – Det är ett realistiskt men väldigt ambitiöst mål. Det kommer krävas både ökat entreprenörskap inom de idéburna verksamheterna och politiskt ledarskap på nationell och lokal nivå för att lyckas, sa Martin Ärnlöv, ordförande för Famna, på en pressträff. De idéburna aktörerna har det gemensamt att de är grundade i en sammanhållen filosofi och att de återinvesterar all vinst i verksamheten. Det gör att verksamheterna tillför något till välfärden som varken de offentliga eller de privata aktörerna kan.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-04-24
  Idéburet företagande, Medlemsnyheter
  Den idéburna välfärden på marsch - Pressträff 26 april kl 10.00-11.30
  Vården är en av väljarnas viktigaste frågor inför höstens val. Famna bjuder till pressträff om en ny undersökning: Så tycker Sveriges kommun- och landstingspolitiker om den idéburna välfärden och dess verksamheter. Famna presenterar också en ny målsättning, som handlar om hur den idéburna välfärden ska växa de närmaste åren. Tid och plats: Torsdag 26 april, kl 10.00-11.30 på Stockholms Sjukhem.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-04-23
  e-Hälsoprojektet
  Famna medverkar på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte
  Famnas kompetensforum i eHälsa presenterar sitt arbete på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte och näst största konferens i världen kring eHälsa. Vitalis hålls 24-26 april på Svenska mässan i Göteborg, och Famna presenterar sitt kompetensforum i eHälsa, som har ett nerifrån-upp-perspektiv på datorisering och digitalisering i välfärden. Flera Famna-medlemmar berättar dessutom om sina respektive insatser för personal och verksamhet som rör digitalisering av omsorg och vård.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-04-03
  Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling
  GDPR information och frågestund 12 april
  Informations- och frågestund kring GDPR. Endast för Famnas medlemmar. Första halvan är snabbgenomgång av GDPR, andra halvan svar på era frågor. Tid 12 april kl.13:00 – 16:00.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-03-28
  Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter
  Inspiration och kunskap på Famnas årsmöte 17 maj – öppet program
  Famna bjuder till inspiration och ny kunskap. Berättelser av dagsaktuella sociala entreprenörer. Kunskap om pionjärer vars livsverk finns kvar än idag. Årsmöte med sociala entreprenörer i panelen 17 maj.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-03-20
  Idéburet företagande
  Regeringen förminskar idéburen välfärd
  Debattartikel i Dagens Samhälle. Företrädare för tio idéburna verksamheter anslutna till Famna skriver i Dagens Samhälle att ”det nya förslaget för att undanta idéburna aktörer från Reepalus vinststopp missar alla de verksamheter som vi leder – trots att vi inte är vinstdrivande.” De fortsätter: ”Idéburna verksamheter har ett antal unika fördelar. Överskott återinvesteras i verksamheten. Det finns inga externa ägare och ingen vinstutdelning. De flesta har en särskild värdegrund eller vårdfilosofi. Närheten mellan verksamhet och värderingar, mellan chefer och personal, gör idéburna flexibla och innovativa. Undersökningar visar att till exempel idéburen äldreomsorg har högre personaltäthet och bättre utbildad personal. Idéburna aktörer finns främst inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, HVB-hem, kvinno- och tjejjourer, flyktingmottagande, assistans och LSS.”
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-03-09
  Kvalitet och utveckling
  Gör nåt nytt: Kom till Open Lab 19 mars
  Diskussion om idéburen välfärd på KTH i Stockholm på ”Open Lab”. Open Lab är en ny slags träffpunkt där stora idéer luftas, testas, diskuteras… och den 19 mars är det dags för idéburen välfärd med talare från Famna-medlemmar, politiker och forskare.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
Alla nyheter
 • Aktuellt
  Kommande regionala möten och nätverk
  25 maj - Järna. Famnas kansli och styrelse bjuder in till ett öppet möte för verksamheter i Järna med omnejd. 31 maj - Stockholm. Styrelseledamöterna Karin Thalén, Nilla Helgesson och Eva Frunk Lind bjuder in till ett första möte i det blivande Stockholmsnätverket – inriktning LSS. 1 juni – Malmö. Idéburen vård och social omsorg med människan i centrum.
  Läs mer >>

Generalsekreterarens blogg

Ulrika Stuart Hamilton
 • Sanningens minut i Riksdagen 7 juni
  Precis efter nationaldagen röstar Riksdagen om två viktiga betänkanden. I det ena får idéburen sektor undantag från vinstreglering (FiU44) och i det andra får vi bättre upphandlingsregler (FiU43). Om - Läs mer >>

Senaste nytt från Famnas medlemmar

 • ”Idéburna sektorn vill växa i välfärden”
  Tidningen Kommunalarbetaren refererar den pressträff Famna hade som beskrev målet att idéburna ska växa till tio procents andel av svensk välfärd år 2030. Den satsningen har kommit att kallas ”Tio 2030”. Kommunalarbetaren skriver: ”Under 2000-talet har de kommersiella aktörerna kapat åt sig en större del av marknaden, medan de idéburna har haft svårt att konkurrera. –Jag tror att det är viktigt att den idéburna sektorn är med och formar Sverige, säger Famnas ordförande Martin Ärnlöv” till tidningen Kommunalarbetaren.

Famnas kalender


eHälsoprojektet

Famna och tio idéburna medlemmar inom vård och omsorg driver ett eHälsoprojekt med målet att öka personalens kompetens och stärka arbetsplatsernas attraktivitet. Projektet drivs med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) under tre år, fram till 2018.

Registrera för vårt nyhetsbrev

Registrera för vårt nyhetsbrev och ta del av nya kalenderhändelser och nyheter inom branschen.Senast uppdaterad 2018-05-17

Dela: