Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Ägarstruktur och frågan om vinstuttag spelar roll också i näringslivet

Stiftelser som ägare är betydelsefulla även i näringslivet och modell för många framgångsrika företag som exempelvis IKEA och inom Wallenbergsfären. Professor Steen Thomsen från Copenhagen Business School presenterade den 20 januari sitt forskningsprojekt ”Industrial Foundations as Owners” på ett seminarium arrangerat av SNS. Steen Thomsen har studerat näringslivets stiftelseägda företag och kontstaterar att dessa karaktäriseras av tålighet, långsiktighet och hög utbildningsnivå bland anställda. Vidare har dessa företag längre chefsperioder än genomsnittet, är i större utsträckning verksamma inom forskning och utveckling, och har bättre rykte. De har också generellt lägre tillväxt än företag med andra ägarformer. Att ägarstrukturen har ett non-profitelement har alltså betydelse även i näringslivet. ”Ägarna vill det bästa för företaget, inte bara tjäna pengar” säger Steen Thomsen, Copenhagen Business School om stiftelser som ägare för företag.

Länkar:
Steen Thomsens föreläsning

Dagens Eko kommenterar forskningen, 18.50 min in i sändningen

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna