Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Okategoriserade

Äldreutredningen nedlagd

Regeringen har beslutat lägga ner utredningen om ”åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.” Centrala frågor i utredningen var att utveckla förutsättningarna för kommunernas och landstingens förebyggande arbete, förenkla biståndsprövningen och säkerställa kostnafseffektivitet, inte minst genom införande av teknologi inom omsorgen.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna