Anders malmstenAlla nyheter

Äldreutredningen nedlagd

Regeringen har beslutat lägga ner utredningen om ”åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.” Centrala frågor i utredningen var att utveckla förutsättningarna för kommunernas och landstingens förebyggande arbete, förenkla biståndsprövningen och säkerställa kostnafseffektivitet, inte minst genom införande av teknologi inom omsorgen.

Även om utredningen nu läggs ner är det viktigt att frågorna tas in regeringens kommande initiativ för att kvalitetsutveckla äldreomsorgen och att man där värnar om utvecklingen av en mer individanpassad och personcentrerad vård och omsorg om äldre

Senast uppdaterad 2014-11-05

Fler nyheter från Famna