Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Alla goda ting är tre: riksdagsbeslut, årsmöte och SvD-artikel

Medan majsolen värmer och sommaren hägrar får jag skriva bloggtext med goda nyheter!

Finansutskottets betänkande FiU 2021/22:28 som sammanfattar ledamöterna syn på idéburen välfärd är en mycket god nyhet, förutsatt att Riksdagen röstar som utskottet. Förändringarna av LOU har vi kämpat för länge. Att det etableras en tydlig definition av idéburen organisation i välfärden är också utmärkt. Du kan läsa mer om lagstiftningen i en separat artikel här.

Årsmötet var en synnerligen trevlig upplevelse: efter två år av hybridmöten fick vi träffa medlemmarna igen! Johanna Olsson, Kombo, har skrivit en text som sammanfattar stämning och sakfrågor väl. Läs den på vår webbplats under rubrik Årsmöte i blågula toner. Musiken stod två ukrainska musiker för – tonerna var i sanning blågula på många vis.

Artikeln i Svenska Dagbladet 21 maj är också positiv läsning: Ersta diakoni på framsidan och sidorna 8, 9 och 10 om idéburen välfärd inne i tidningen. Journalisten Fredrik Mellgren har fångat både särart och mervärde, samt redogör för skillnaderna mellan Sverige och andra länder. Varför har vårt land så unikt låg andel idéburna? Ingen vet säkert men i artikeln ges flera förklaringar och intressanta observationer.

Två nya medlemmar

Den ny- och omvalda styrelsen valde vid sitt första sammanträde in två nya medlemmar i Famna: Stiftelsen FrykCenter, Torsby i Värmland, och Ideella föreningen Randiga Huset i Stockholm. FrykCenter bedriver medicinsk rehabilitering och Randiga Huset ger stöd till barn och familjer som har förlorat en närstående i dödsfall. Hjärtligt välkomna med i Famna! Båda kommer i sinom tid att presenteras närmare på webbplatsen.

En ny ledamot

Även styrelsen fick en ny medlem: Roger Klinth. Ni som var med vid Falköpingskonferensen våren 2020 minns Roger som trummis i Ersta Rock. Det är dock inte hans huvudsakliga sysselsättning. Till vardags är han rektor för Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) som bland annat bedriver forskning om civilsamhället och nyligen har fått examensrätt i ämnet civilsamhällesvetenskap. Personligen hade jag nöjet att samarbeta med Roger Klinth inom styrgruppen för Nysta-projektet förra året och ser fram emot fortsatt och fördjupad kontakt genom Famnas styrelsearbete.

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna