Anders malmstenAlla nyheter

Alliansoppositionens budgetmotion 2015

Det skall bli lättare för civilsamhällets organisationer att delta i offentliga upphandlingar. På så sätt ramar oppositionen in sitt intresse för tillväxt och utveckling av idéburna organisationer och dess företagande inom välfärden. Man hänvisar vidare till den av Dan Ericsson ledda utredningen om et stärkt och självständigt civilsamhälle.

Senast uppdaterad 2014-11-10

Fler nyheter från Famna